top of page
Therapy session
Couple's Shadow
Group Meeting
Woman Lecturer

תהליכים אישיים

עבודה פרטנית במגוון נושאים תוך שימוש בכלים מעולם ה-NLP, האימון, תטא הילינג, AEDP , Access-Bars, תדרים, קונסטלציה משפחתית ועוד.

יעוץ זוגי מבוסס מובחנות וראויות

יעוץ זוגי המבוסס על הגישה המערכתית, הרואה את שני בני הזוג כאחראים ותורמים לכל המתרחש במרחב הזוגי, ולכן גם מסוגלים לשנות את הדינמיקות הבעייתיות מתוך עימות עצמי וצמיחה אישית וזוגית. 

סדנאות

מגוון סדנאות מותאמות לצרכי הקבוצה כגון; שפת השפעה, טיפול בהתנגדויות, כלים לתקשורת אפקטיבית, בניית פרזנטציה מנצחת ועוד.

הרצאות

- בואו נדבר על אהבה

- איך להשתמש ברגש בצורה הגיונית

- אפשרות להרצאות ייעודיות

bottom of page